Abonnement afsluiten (internationaal)

Door de firewall en de beveiligingsinstellingen kunnen er, afhankelijk van de regio van waaruit u inlogt, af en toe problemen optreden bij de registratie en het aanmaken van wachtwoorden op onze internationale sites.

Neem dan contact op met onze dienst (anne@saabblog.de), Als u hulp nodig hebt.