Voorwaarden

1 Geldigheid van de voorwaarden

De bestelling en uitvoering van alle abonnementscontracten gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de volgende algemene voorwaarden en de aanvullende bijzondere contractuele bepalingen voor de respectievelijke abonnementsaanbiedingen, waarover de klant afzonderlijk wordt geïnformeerd. Mondelinge nevenafspraken werden niet gemaakt. U kunt de voorwaarden op uw computer opslaan en / of uitprinten.

2 contractuele partners

De contractpartner van de klant voor abonnementscontracten voor een Saabblog-abonnement is:

Saabblog / Tom Knecht

Sankt Burkard Strasse 2

63768 Hoesbach

E-mail: info@saabblog.net

 3 sluiting van het contract

De informatie in onze aanbiedingen kan worden gewijzigd. Het contract voor het door u gekozen online abonnement komt tot stand wanneer u een e-bevestiging van uw abonnementsbestelling per e-mail ontvangt en / of wanneer u de eerste editie van het bestelde product heeft opgevraagd.

4 annuleringsvoorwaarden

Als je als consument de overeenkomst aangaat, heb je het wettelijke herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt tussentijds bij het ter beschikking stellen van digitale inhoud, mocht je hiervoor een online abonnement hebben afgesloten.

5 betaling

De vergoeding moet door de klant worden betaald in overeenstemming met de overeengekomen bestelgegevens via PayPal, automatische incasso, creditcard (Visa of Mastercard) of factuur. U bent in verzuim met de uitvoering van de betalingsaanvraag uiterlijk als u niet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en de vervaldatum betaalt.

6 Beëindiging van het contract

In het geval dat u uw online abonnement buiten de oorspronkelijk overeengekomen periode wilt nemen, hoeft u verder niets te doen, het abonnement wordt automatisch verlengd met de door u gekozen periode.

De abonnementen kunnen op elk moment worden opgezegd met een opzegtermijn van twee weken.

7 wijzigingen aan het contract

Wij behouden ons het recht voor deze abonnementsvoorwaarden indien nodig te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden voor u van kracht als u niet binnen een termijn van één maand uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de wijziging.

 8 AVG (Privacy)

Gegevensbescherming is erg belangrijk voor ons. Bij de omgang met uw persoonsgegevens houden wij ons aan alle wettelijke bepalingen; in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Telemedia. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacybeleid.

 9 Platform voor online geschillenbeslechting

Voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen voorziet de Europese Unie in http://ec.europa.eu/consumers/odr een online platform ("OS-platform") klaar. Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie. Wij willen erop wijzen dat wij hebben besloten om niet deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor consumentenarbitragecommissies.

10 diversen

Indien individuele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en / of het contract dat erdoor wordt aangevuld ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen en blijven het contract en deze Algemene Voorwaarden voor beide partijen van kracht.

De klant heeft alleen recht op compensatie als de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De klant heeft alleen recht op retentierecht als de tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

Als de klanten kooplieden, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen zijn, is de bevoegde rechtbank Aschaffenburg.

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14 bijlage 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), die u kunt https://ec.europa.eu/consumers/odr vinden. Wij zijn niet verplicht of onwillig om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een bureau voor het ontslag van consumenten.