De huidige lezerscijfers - Saab is dood, nietwaar?

Er zijn mensen die statistiek als bloedeloos spul beschouwen. Voor anderen is het leven. Zoals zo vaak ligt de waarheid ergens in het midden, soms kunnen statistieken ook spannend zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om lezerspubliek. En een automerk dat eigenlijk dood zou moeten zijn. Maar het is niet.

Lezersaantallen Saabblog

Alleen al de cijfers eerste kwartier 2020 waren leerzaam. Het ging op de blog. Een effect dat onder meer te wijten zou kunnen zijn aan Corona. Gewoon een voorbijgaand fenomeen? Of een duurzame trend?

De evaluatie voor kwart 2 en 3 wijzen in dezelfde richting. Het aantal lezers ligt boven het reeds goede voorgaande jaar. 341.806 in het 2e kwartaal, 257.929 in het 3. Het Saabblog-project ligt nu boven de respectievelijke jaarcijfers voor de jaren 2016 tot en met 19 en zal voor het eerst sinds 2015 meer dan 1 miljoen bezoeken per jaar krijgen.

Het is gek omdat het tegen elke trend en tijdgeest ingaat. Saab is absoluut dood als automerk, het verhaal is voorbij. Wat er met de legaten in Zweden zal gebeuren, is onduidelijker dan ooit. Evergrande heeft het potentieel om een ​​flits in de pan te zijn. Of, onder andere omstandigheden, toch opstijgen.

Lezerscijfers voor het 2e en 3e kwartaal van 2020 in vergelijking met 2019.
Lezerscijfers voor het 2e en 3e kwartaal van 2020 in vergelijking met 2019.

Wat is er zo spannend aan een blogproject dat steeds meer een oude auto- en klassieke site wordt? Waarom lezen mensen hier, waarom neemt het aantal abonnees toe? Ik heb daar geen antwoord op. Zelfs niet over de verdere ontwikkeling van de blog. Omdat het, ongeacht het aantal lezers, niet eenvoudig is.

Lezersaantallen Q2 sinds 2010
Lezersaantallen Q2 sinds 2010

Uitdagende toekomst

In 2020 veranderde het project weer in een eenmansevenement. Dit is verre van aangenaam en iets wat ik absoluut wilde vermijden. En wat ik een jaar geleden als overwonnen zag. Een toestand die veel verder gaat dan het optimale.

Het zal een uitdaging zijn om onderwerpen voor de toekomst te vinden. Als het laatste Saab-blogproject dat in 2010 onder velen werd gelanceerd, publiceert de blog nog steeds. Ja, ik vind het altijd leuk om met het project te experimenteren. Met buitenlandse onderwerpen als Volvo of Evergrande. Geen van beide richtingen lijkt echt duurzaam en fascinerend te zijn. Volvo zal straks opgaan in Geely en Evergrande raakt steeds meer verdwaald in een onhandelbare mengelmoes van zaken.

Lezersaantallen Q3 sinds 2010
Lezersaantallen Q3 sinds 2010

Over het algemeen kan de vraag rijzen van de toekomstige levensvatbaarheid van het auto-onderwerp. Weg van plaatwerk en motoren wordt het steeds meer een transportoplossing. Voor tijdelijke service, voor een vast tarief voor mobiel dat streamt, communiceert en aandrijft.

Maar wat is toekomstbestendig met een kernthema waarvan de wereld in 2011 afscheid nam?

22 gedachten over 'De huidige lezerscijfers - Saab is dood, nietwaar?"

 • @ Oude Zweed,

  goed punt. Bij de meeste Saab-gerelateerde bedrijven zal de verkoop met Saab waarschijnlijk degressief zijn en uitzonderingen bevestigen alleen de regel.

  Toch ben ik een beetje eigenwijs - bijna als een peuter.

  Iedereen die echt enthousiast is over Saab, heeft ook iets over het onderwerp te vertellen. Zakenmensen hebben ook een privé-ik, een privé-karakter en kunnen nog steeds zelf in een Saab rijden, ook al is het maar een auto van een derde partij.

  Het feit dat ze ook zouden profiteren van een gastpost (hoe klein of groot ook) is een stimulans die andere auteurs niet eens hebben en nog steeds schrijven.

  Afgezien van dergelijke overwegingen, vind ik het gewoon spijtig wat wij, lezers, missen. Alleen op basis van een (mijn) vriendelijke vriend kan ik vele mogelijke gastposts bedenken die ik graag zou willen lezen.

  Of het nu gaat om de afgestelde en uitgeputte aero van de eigenaar, het stoere en langdurige vervangende werkplaatsvoertuig en de kwaliteiten op lange termijn, ervaring uit de werkplaats met welke Saab dan ook, welke betekenis heeft de handel in gebruikte Saab vandaag, of, of, of ...

  Er zit zoveel in je mouw dat je het gewoon een beetje hoeft te schudden. Het is jammer dat de begunstigden manchetten omdoen en zo laten zien dat ze dichtgeknoopt zijn.

 • @volvaab-stuurprogramma
  Ik ben niet zo ver verwijderd van uw standpunt en voor het grootste deel deel ik het.
  Ik vrees echter dat "de begunstigden" er niet in zullen geloven. De vergelijking met de donatiebereidheid is zeker niet de enige indicatie van de mediabereidheid of onwil van de begunstigden.
  In deze context zou ik geïnteresseerd zijn in welk percentage van de Saab-verkopen in de bedrijven echt heeft?!

 • @ Old Zweed (bereidheid om te doneren),

  er zal zeker iets zijn. Het is triest en beschamend dat een relatief klein aantal donateurs de blog financiert en dat de jaarlijkse oproep een geweldige match is.

  Omgekeerd mag dit echter niet voorkomen dat een van de financiële begunstigden hier advertenties plaatst of gastposten instuurt.
  De blog is voor hen de beste advertentie die ik ken en ze weten allemaal dat het aantal lezers veel hoger is dan het aantal donateurs.

  Verschillende lezers hebben al opgemerkt dat ze waarschijnlijk niet langer Saab zouden besturen zonder deze blog. Suggesties om meer gedaan te krijgen met onze Saabs dan absoluut noodzakelijk, zijn dagelijks te vinden in artikelen en opmerkingen hier.

  Of het nu gaat om het achteraf monteren en upgraden van remmen, koppelingen, chassis en motoren, nauwgezette technische en visuele zorg van binnen en van buiten, of een uitgebreid scala aan services voor de motor en de carrosserie.

  De blog genereert verkopen voor de begunstigden en dit is waar de kat in zijn staart bijt. Als de begunstigden zo kritisch kijken naar de bereidheid om te doneren en de inzet van de lezers dat ze terugschrikken voor de kosten van bijvoorbeeld een gastpost, wat moet een lezer dan denken die 1. een lezersbijdrage heeft geschreven, 2. aan de blog heeft geschonken en 3. momenteel weer een 4-cijferig bedrag betaald aan een van de blog inactieve begunstigden?

  Deze tafels draai je eenvoudig om. Ik zou hier graag willen zien en lezen welk enthousiasme de ene of de andere begunstigde heeft voor Saab. Het is niet genoeg voor mij als iemand een rekening over de toonbank duwt die hier niet adverteert of schrijft en steeds vaker niet eens in een Saab rijdt.

  Een beroep doen op de bereidheid van ons, lezers om te doneren, is goed en terecht. Maar dat is voor mij niet voldoende als verklaring of zelfs maar als excuus voor het inactieve gedrag van begunstigden.

 • De blog is uitstekend. Bedankt voor de moeite, de tijd en de vele ideeën die hier “geleverd” worden. Dat de blog al zo lang bestaat, is een wonder. Respect.
  De enige reden waarom ik kan bedenken waarom geen enkele professional, geen door Saab vertrouwd bedrijf hier actief is of zal zijn, is het verwachte rendement. Dat wordt waarschijnlijk geschat op bijna nul. En niemand is bereid hier tijd voor op te offeren, laat staan ​​geld. Begrijpelijk vanuit een zakelijk perspectief, jammer vanuit het oogpunt van de Saab-chauffeur. Maar laten we even terugdenken aan de fondsenwervingscampagne, het aantal mensen dat graag euro's in handen neemt om de blog te steunen, bij wie de luisteraars nuchter zijn en dat zeker ook door de “commercial” van dichtbij bekeken zal worden.

 • @ Tom,

  dat is wat ik bedoelde toen ik schreef dat ik weinig weet en hardop denk. Ik heb niet de vele jaren van het dagelijkse leven en de ervaring van deze blog.

  Het is jammer dat er zo weinig hiaten zijn voor suggesties, dat er al zoveel is geprobeerd en uitgeput. Ik ben nu volledig verloren ...

  Om positief af te sluiten: mijn bewondering voor de manier waarop de blog en zijn uitgever steeds een weg vinden is met dit besef weer gegroeid. En dat heel duidelijk.

 • @Volvaab -> Dat is de theorie. In de praktijk lijkt het erop dat ik Saab-affiene bedrijven al jaren aanbied om hier te posten. Gratis, ongeacht of het een werkplaats, restauratie of de verkoop van reserveonderdelen en speciale aanbiedingen voor Saab-chauffeurs was.

  Geen enkele maakte gebruik van het aanbod, ondertussen heb ik goud gewonnen. In Beieren is er het woord "zuur bier". Ik weet niet of je er iets mee kunt doen. Het beschrijft het permanent aanbieden van iets dat niemand interesseert.

  Dat is de realiteit, de scène is gedurende 10 jaar ver onder zijn potentieel gebleven. Maar dat is opmerkelijk consistent.

 • @ Tom,

  Ik denk alleen dat dat consistent, goed en juist is.
  Advertorials zonder verwijzing naar de hoofdartikelen en blogonderwerpen zouden verwaterend en contraproductief zijn.

  Ik wilde een andere vorm. Meer als een soort gastpost vanuit het perspectief van degenen die Saab in de breedste zin van het woord hebben voor hun beroep.

  Artikelen over hun lijden, ervaringen, vreugde, geschiedenis en motivatie vanuit hun eigen standpunt. Vanuit ons perspectief een soort inzicht en zoiets als een dialoog tussen ons consumenten en de mensen die voor onderdelen, tuning, service en reparatie zorgen.

  Dergelijke artikelen / gastberichten zouden voor potentiële afzenders nauwelijks een geldwaarde hebben in vergelijking met de moeite. Omgekeerd zijn duidelijk economisch gemotiveerde advertorials meestal een last voor lezers.

  Naar mijn mening zou de goede plek voor beide partijen zijn als relatief kleine en Saab-affiene bedrijven en ondernemers de kans zouden krijgen om hier gratis gastberichten te publiceren.

  Misschien schrijft het ene bedrijf een artikel over tuning, een ander over een restauratie en een derde over welke Saab met welke motor en apparatuur volgens hem het meest rechttoe rechtaan is?

  Misschien schrijft iemand zelfs met een knipoog en is het de moeite waard om te lezen waarom en op welke manier zijn klanten allemaal gek zijn en waarom hij zo veel van hen en Saab houdt?

  De overweging zou een zekere mate van publiciteit zijn voor een bedrijf dat zeker geen professionele PR-afdeling heeft en daarom vanuit een ander perspectief een authentieke gastbijdrage zou kunnen presenteren, wellicht is een publicatie de moeite waard.

  Dat is waar ik het over had. Er bestaat niet zoiets als één advertorial en er is geen uniforme prijs voor ...

  Ik heb zelf "advertorials" geschreven, die de redactie zo goed vond dat ik de volgende advertentie voor mijn klant kreeg op voorwaarde dat ik weer een "redactionele" pagina over mijn klant lever. Mijn advertorials zijn overigens nooit als zodanig gemarkeerd.

  Hoe het ook zij, ik zie goede "gastposts" als een kans voor spannende inhoud en een verademing voor de redactie en uitgever.

 • @Volvaab: Een heel moeilijk onderwerp. Er zijn wekelijkse verzoeken om publicatie, niets is ooit op de blog terechtgekomen. En dat, hoewel advertorials een solide gedeeltelijke financiering van de kosten zouden zijn.

  Waarom is dat?

  Kortom, het zijn altijd de "verkeerde" bedrijven die reclame willen maken voor hun producten. En ik stel mezelf de vraag: zou ik geïnteresseerd zijn in de inhoud, zou ik het willen lezen? Tot nu toe was het antwoord altijd een volmondig nee, dus ik verwacht niet dat lezers deze inhoud ook lezen.

 • PS eenmansevenement

  Ik zou ook geen probleem hebben met advertorials. Dus als dealers van reserveonderdelen, tuners en workshops ons iets vertelden over hun werk, hun geschiedenis, hun ervaringen met Saab en ons Saab-fans in artikelen die ze zelf schreven en die ze door de blog hebben goedgekeurd en gepubliceerd.

  Interessante informatie zou zeker overkomen en de redactie zou opgelucht zijn.

  Ik weet dat advertorials een slechte reputatie hebben. Maar er zijn maar weinig zwarte schapen die het hebben voortgebracht. Bijvoorbeeld wanneer dagbladen wekelijks 'autotests' publiceren van hun favoriete adverteerders, wat blijkbaar nooit heeft plaatsgevonden. Behalve op het toetsenbord van de PR-afdeling of een bureau van de fabrikant of importeur zelf, dat is natuurlijk goedkoop, schandalig, goed leesbaar en vervelend. Als het 'bekende' dagblad dan beweert de auteur te zijn in plaats van de advertorial als zodanig te bestempelen, dan is het vat vol en zeggen weer enkele slimme lezers hun abonnement op.

  Maar er is een andere manier. Als bijvoorbeeld een workshop over zichzelf schrijft, de uitgever de auteur niet verbergt en er interessante informatie in het artikel staat, dan zou ik het graag willen lezen.

  Gewoon een idee.

 • Zeker in tijden als deze is de blog ongelooflijk goed. Elke ochtend met espresso en blog, tussen 10 uur en 11 uur, is het een plezier en soms een verrassing. Precies - het dagelijkse verrassingsei! Wat is Tom nu weer aan het opgraven?

  Ik kijk er elke dag naar uit.

 • Ook ik zou me bij de voorschrijvers willen aansluiten en jullie bedanken voor de zo gevarieerde artikelen die zulke verschillende (auto) onderwerpen behandelen. De talloze uitstapjes naar andere gebieden zijn altijd erg interessant. De blog is wat we er allemaal mee doen, enerzijds heeft de blog donaties nodig, maar ook bijdragen van ons. Dus ik vind het jammer dat de blog in 2020 weer een eenmansproject is geworden. Ik had de ene of de andere gastbijdrage van de ene of de andere lezer gewenst tijdens de lockdown-periode.

 • @Volvaab Bedankt voor de vele gedachten! Momenteel, of eigenlijk al een paar maanden, heroverweeg ik het project in principe. Het wordt 10 jaar oud en zou langzaam moeten opgroeien. Er zal veel moeten veranderen om dit rijpingsproces vooruit te helpen.
  Dit is ook een van de redenen waarom de High Mileage Club nog niet online is gegaan, en dit jaar ook niet. Ik denk dat er in november een schets zal zijn van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Want zelfs als Saab slechts een hobby is en een van de leukste bijzaken, heeft elk project een bepaalde basis nodig.

 • Beste Tom ("eenmansevenement"),

  sinds ik dit - helaas niet onbewolkte - succesrapport over het aantal lezers heb gelezen, heeft het me niet meer losgelaten.

  De rol van uitgever, hoofdredacteur en columnist, die de stijl vormgeeft, de onderwerpen bepaalt, maar niet elke stap alleen hoeft te doen, zou lang gepast en verdiend zijn geweest.

  Saab = x * (y² - d + CO2) * s² / politiek

  Dat betekent grofweg dat we allemaal Saab rijden volgens een nogal gecompliceerde formule. Nog erger …

  Geen enkele formule is langer dan een paar weken geldig. Zodra we iets hebben berekend, gebeurt er weer iets ...
  Saab, reserveonderdelen, biodiesel en E85 verdwijnen, tol en rijverboden komen eraan of niet, een nieuwe sloopbonus, inruilbonus en subsidie ​​voor EV's en een nieuwe CO2-studie verschijnen elke seconde.

  Als Saab-coureur moet je jezelf keer op keer verplaatsen in dit complexe en dynamische spanningsveld, zorg ervoor dat je iets doet of niet doet, en bereken je Saab-formule opnieuw. Uw eigen rijgedrag is slechts een ongevaarlijke variabele. Maar zeker niet zonder relevantie.

  Als een EV in productie meer CO2 betekent (al is het maar 1 gram), dan zou de CO2-uitstoot van een verbrandingsmotor oneindig moeten zijn, zodat de EV een voordeel zou hebben ongeacht de route. Anders hoeft u alleen de variabelen te gebruiken en ze opnieuw te berekenen op basis van verbruik en kilometerstand.

  Maar ik praat en dwaal af. Wat ik echt wilde zeggen, is dat er veel vraagtekens en veel interessante onderwerpen zijn over Saab en ons fans, die Tom min of meer direct, vaak en altijd intelligent heeft aangepakt.

  Kunnen we, aangezien we uit verschillende beroepen komen (ondanks alle clichés), verschillende privébelangen en expertises hebben, misschien ook een aantal artikelen insturen zonder recht op publicatie?

  Ik denk nu hardop en weet niet veel. Aangezien deze blog geen financiële belangen heeft, is deze niet afhankelijk van donaties. Integendeel, de financiële vraag is net zo natuurlijk als water in een aquarium.

  Niets aan de hand zonder mos, geen vis zonder water. De uiteindelijk opwindende vraag (ik weet dat de financiële vraag helaas niet irrelevant is) lijkt mij wat we verder kunnen doen en hoe we deze erepositie precies kunnen ondersteunen en waarderen?

 • Zolang ik Saab rijd, en dat zal waarschijnlijk lang duren. Ik blijf je trouw en kijk altijd uit naar geweldige verhalen van je ... Bedankt daarvoor

 • Bedankt voor de uren die je aan deze pagina besteedt.
  Uw onderwerpen zijn altijd erg interessant.
  Gelieve uw rekeningnummer bij BIC te vermelden voor de donatie, zodat wij ook uit Wenen komen
  kan overbrengen.
  Groeten uit Wenen

  10
 • Wat kun je nog meer zeggen?

  De blog leeft dankzij Tom / Mark en, natuurlijk, een klein beetje door zijn lezers en SAAB-gekke mensen in de meest positieve zin 🙂
  De dagelijkse lezers / bezoekersaantallen op de blog en hun ontwikkeling zijn verbluffend en dat na deze lange tijd na de laatste OFF van SAAB !?

  Een “negatieve” nasmaak in deze context zou het grote aantal lezers uiterlijk tegen het einde van het jaar echter weer kunnen volgen!?
  En ik weet dat ik hier op de blog niet alleen vrienden maak - ik heb het over de discrepantie tussen bloggebruikers en de noodzakelijke financiële steun voor de blogoperator 🙁 ..

  Ik hoop natuurlijk dat als Tom weer om een ​​blogdonatie “vraagt”, het enthousiasme net zo groot is als bij de dagelijkse bezoeken hier op ONZE blog!?!?

  Denk er gewoon over na….

  Fijn WIJ allemaal en groeten uit Thüringen

  19
 • Onvervalste vreugde

  Ik ben het onvoorwaardelijk en enthousiast eens met de vorige dank.
  De stijl is geweldig en maakt elk artikel echt het lezen waard. Daarom heb ik me überhaupt niet eens aangemeld voor de nieuwsbrief, heb ik geen onderwerp geselecteerd, heb ik er niets uitgehaald.

  Ik zou mezelf een slechte dienst bewijzen als ik zou missen wat Tom overal en altijd zo elegant en compact weet te weven.

  Als ik bijvoorbeeld niet mee zou lezen met de modelauto's, zou ik geen informatie krijgen over hun rolmodellen. Ik vond alle andere artikelen over alles altijd verrijkend.

  Ik ben echter bedroefd dat Toms vreugde bij het lezen van het aantal lezers niet zo onbezorgd lijkt als het plezier hier te lezen.

  13
 • Ja, de stijl doet het. Ik moet je bedanken voor de vele jaren en voor het doorzetten! Ik heb hier veel plezier gehad. Zonder dit zou ik Saab niet meer besturen.

  18
 • Er is niets toe te voegen aan dersaabler!
  Als het te veel wordt, verlaag dan gewoon de frequentie, maar behoud de goede kwaliteit!
  Ik doe mee met de dank !!!

  13
 • Ik sluit me zonder voorbehoud aan bij de twee outposters!
  Bedankt, Tom, voor deze geweldige site.

  14
 • Ja, Tom jij met je schrijfstijl en de onvergelijkbaar interessante onderwerpkeuze is degene die de blog met leven vult en levend houdt.

  Chapeau en ga zo door!

  31
 • Welnu, ik zie een zeer doorslaggevende reden in de leescijfers in je (Tom) uitstekende verslagen, je schrijfstijl, die gaat over de grote, vaak totaal onverwachte onderwerpen over een luxe auto en vaak gerelateerde problemen, benaderingen, onderwerpen, journalistiek die verre van "normaal" bloggen is. Het is een leesbaar genoegen om uw rapporten te lezen.
  Daarvoor nogmaals en opnieuw bedankt.

  36
  1

Reacties zijn gesloten.