Saab Nieuws Zweden: vergadering schuldeisers onderbroken

Geen verrassing voor ons, zoals onze bronnen al hebben gesuggereerd. De Saab-vergadering van schuldeisers is voorlopig verdaagd, wat geen reden tot zorg mag zijn. Nu is de officiële bevestiging van de verschuiving gemaakt.

Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld en zal waarschijnlijk alleen komen als de lopende onderhandelingen succesvol zijn afgerond. De onderhandelingen verlopen in nauwe samenwerking met Guy Lofalk, die het belangrijkste aanspreekpunt is voor de wederopbouw. Het is ook officieel bevestigd dat de partners uit China voorstander zijn van de aangegane verplichtingen. Er worden voortdurend liquide middelen verstrekt.

De onderhandelingen, of moet ik zeggen poker van de hoogste orde, gaan door. Waarom GM het zo opwindend maakt, sommige mensen hebben nu geen begrip. Analoog zei een journalist het volgende. "De Amerikaanse technologie is niet zo actueel en modern". Hij heeft gelijk.

Onze vrienden uit Detroit lopen op een heel smal steiger. Als ze de boog overspannen, is de beeldschade enorm. Ik heb het niet alleen over de Saab-stuurprogramma's. Ondertussen ken ik ook een aantal chauffeurs van GM-producten die het gedrag alleen maar dubieus vinden. Gebrek aan sociale vaardigheden is niet goed, ongeacht welke auto je op de weg maakt.

Trouwens, het Renaissance Centrum leest nog steeds Saabblog.net. En niet alleen daar.

Fijn weekend allemaal, ook de jongens in Detroit ...

Tekst: tom@saabblog.net