Saab Press Release: verklaring van Victor Muller

De schijnbaar verkeerd geïnterpreteerde opmerkingen van Saab CEO Victor Muller over mogelijke salarisbetalingen werden vandaag in de pers besproken, waardoor er wat onrust ontstond. Saab, respectievelijk SWAN heeft daarom de volgende tekst aan de pers gegeven.

Zeewolde, Nederland, 9 september 2011 - In de afgelopen dagen heeft de CEO en voorzitter van Saab Automobile AB, Victor Muller, verklaringen afgelegd dat het bedrijf in staat is om salaris uit te betalen aan zijn werknemers, maar dit niet zou kunnen doen vanwege beperkingen.

Deze verklaringen hebben helaas geleid tot de interpretatie dat de fondsen beschikbaar zouden zijn binnen Saab Automobile AB. Victor Muller herhaalt echter dat de fondsen waarnaar hij verwees niet binnen Saab Automobile zijn en nooit zijn geweest.

Victor Muller benadrukt het feit dat Saab Automobile in elk opzicht volledig voldoet aan de Zweedse wetgeving met betrekking tot het openbaarmakingsproces met betrekking tot de Zweedse handhavingsinstantie 'Kronofogdemyndigheten' en in dit opzicht volledig transparant is geweest en zal zijn. Victor Muller betreurt het dat zijn uitspraken verkeerd zijn geïnterpreteerd.